Niebieski Krzyz

   
 


 

 

Strona startowa

Nasze cele

Spotkania

Mapka dojazdowa

Kontakt

Pomoc

Etapy uzależnienia

Niebieski Krzyz

Modlitwa o Pogodę Ducha

Linki

Filmy

Paciorek

Forum

Księga gości

E-Mail

Licznik

Zdjęcia Wigilia 2015

 


     
 Blaueskreuz (Niebieski Krzyż) został założony 21.09.1877 roku w Genewie przez szwajcarskiego księdza Luis-Lucien Rochat. W Niemczech po raz pierwszy 05.10.1885 roku. Obecnie na terenie niemiec działa 1200 grup które skupiają ok. 22000 uczestników.

Niebieski Krzyz (Blaues Kreuz in Deutschland e.V.) jest chrześcijańską organizacją, której celem jest udzielanie pomocy i porad dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin. 

Członkowie Niebieskiego Krzyża podpisują zobowiązanie o nie używaniu napojów alkoholowych. Zarząd Blaues Kreuz (Niebieskiego Krzyża) organizuje seminaria, spotkania z psychologami, szkolenia dla prowadzących grupy dla współuzależnionych i uzależnionych itp.
 
W zagłębiu rury działają też 3 polskojęzyczne grupy abstyneckie Niebieskiego Krzyża (Essen, Bochum, Wuppertal).


Strona niemieckojezyczna w internecie:

www.blaues-kreuz.de


 

 

 
 

Dziś bylo 1 odwiedzający